پیام مدیریت دبیرستان خوارزمی

سخن اول

عرض سلام خدمت اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز
سعادت در دانایی و معنویت است و با این دوبال ارزشمند است که می توان پر زد و اوج گرفت و به قله های کمال نزدیک شد .

از آن روست که «تعلیم»و «تربیت» سرلوحه‌ی تمام اقدامات و برنامه ریزیهای وزارت آموزش و پرورش است.
 اولی(دانایی) هدف تمام آموزشهای تخصصی و علمیست تا دانش آموزانمان انسانهای صاحب مهارت و دانش تربیت شوند و دومی ( معنویت) آماج و هدف تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پرورشی است تا فرزندان این مرز و بوم انسانهایی متعالی، مسئول و دلسوز، نوع‌دوست و نیکوکار بار بیایند.
بر این اساس ما و مجموعه کادر اداری و آموزشی دبیرستان همگام با همین اهداف و برنامه ها، و به همراهی و حمایت شما عزیزان پیش خواهیم رفت که به لطف خدا فرزندان امروزمان را مردان متخصص و متعهد و دلسوز و نیکوکار  آینده بار بیاوریم.


لطفا ما را یاری و همکاری کنید.
اطلاعات و اخبار مدرسه را از طریق کانالها و بخصوص این کانال عمومی پیگیر باشید.

سلامتی برقرار

عزت مستدام

حسین زاده