تقویت اینترنت

اقدام به خریداری و راه اندازی دو خط اینترنت در دو طبقه بدون اینترنت و نصب مودم و اکسسپوینت

( تقویت کننده اینترنت) در ایام آغازین ماه مهر بلافاصله پس از معارفه