حرکت عظیم فرهنگی به کمک پایه‌های فکری انقلاب و جوانان انقلابی

حرکت عظیم فرهنگی به کمک پایه‌های فکری انقلاب و جوانان انقلابی

نماز جماعت ظهر و عصر

بسمه تعالینماز جماعت ظهر و عصر امروز چهارشنبه 1401/8/25 به امامت مدیریت محترم دبیرستان حاج آقا اصغری در نمازخانه دبیرستان.

مدیریت محترم دبیرستان خوارزمی جناب آقای اصغری عزیز

بسمه تعالیمدیریت محترم دبیرستان خوارزمی جناب آقای اصغری عزیز .

رونمایی از پیراهن تیم والیبال و فوتبال دبیرستان خوارزمی

رونمایی از پیراهن تیم منتخب والیبال و فوتبال دبیرستان خوارزمی در مسابقات منطقه ای با حضور معاونین محترم وورزش دوست دبیرستان .

حضور مقتدرانه تیم های ورزشی دبیرستان خوارزمی

حضور مقتدرانه تیم های ورزشی دبیرستان خوارزمی در تمامی رشته های ورزشی منطقه