۱۳ اسفند ۹۹ تقدیر از دانش آموزان ممتاز امتحانات نیمسال اول
جلسه دبیران دبیرستان خوارزمی با مدیرت محترم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص راه ...
دانش آموزان ممتاز دبیرستان خوارزمیدر آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۴۰۰  
جلسه شورای مدرسه در خصوص تحلیل نتایج امتحانات نیمسال اول و نتایج نظرسنجی از دانش آموزان در مورد سطح ...

 

 

 


 

پیام مدیریت دبیرستان خوارزمی

پیام مدیریت دبیرستان خوارزمی سخن اولعرض سلام خدمت اولیای گرامی و دانش آموزان عزیزسعادت در دانایی و معنویت است و با این دوبال ارزشمند است که می توان پر زد و اوج گرفت و به قله های کمال نزدیک شد . از آن روست که «تعلیم»و «تربیت» سرلوحه‌ی تمام اقدامات و برنامه ریزیهای وزارت آموزش و پرورش است. اولی(دانایی) هدف تمام آموزشهای تخصصی و علمیست تا دانش آموزانمان انسانهای صاحب مهارت و دانش تربیت شوند و دومی ( معنویت) آماج و هدف تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پرورشی است تا فرزندان این مرز و بوم انسانهایی متعالی، مسئول و دلسوز، نوع‌دوست و نیکوکار بار بیایند.بر این اساس ما و مجموعه کادر اداری و آموزشی دبیرستان همگام با همین اهداف و برنامه ها، و به همراهی و حمایت شما عزیزان پیش خواهیم رفت که به لطف خدا فرزندان امروزمان را مردان متخصص و متعهد و دلسوز و نیکوکار  آینده بار بیاوریم.

پیام مدیریت دبیرستان خوارزمی

سخن اول

عرض سلام خدمت اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز
سعادت در دانایی و معنویت است و با این دوبال ارزشمند است که می توان پر زد و اوج گرفت و به قله های کمال نزدیک شد .

از آن روست که «تعلیم»و «تربیت» سرلوحه‌ی تمام اقدامات و برنامه ریزیهای وزارت آموزش و پرورش است.
 اولی(دانایی) هدف تمام آموزشهای تخصصی و علمیست تا دانش آموزانمان انسانهای صاحب مهارت و دانش تربیت شوند و دومی ( معنویت) آماج و هدف تمام اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پرورشی است تا فرزندان این مرز و بوم انسانهایی متعالی، مسئول و دلسوز، نوع‌دوست و نیکوکار بار بیایند.
بر این اساس ما و مجموعه کادر اداری و آموزشی دبیرستان همگام با همین اهداف و برنامه ها، و به همراهی و حمایت شما عزیزان پیش خواهیم رفت که به لطف خدا فرزندان امروزمان را مردان متخصص و متعهد و دلسوز و نیکوکار  آینده بار بیاوریم.


لطفا ما را یاری و همکاری کنید.
اطلاعات و اخبار مدرسه را از طریق کانالها و بخصوص این کانال عمومی پیگیر باشید.

سلامتی برقرار

عزت مستدام

حسین زاده

 

 

مجموعه مطالب

  • همه
  • آموزشی
  • بلاگ
  • سامانه آنلاین
  • فرهنگی
14 اسفند 1399
۱۳ اسفند ۹۹ تقدیر از دانش آموزان ممتاز امتحانات نیمسال اول
30 -3443
آموزش تعطیل نیست؛ جدول مدرسه تلویزیونی 19 آذرماه جدول دروس مدرسه تلویزیونی 4شنبه 19 آذر ماه به شرح زیر است:
19 آذر 1399
برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین در بستر منتا برای تمام پایه ها که به فضل خدا از این پس هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد
14 آذر 1399
به روزرسانی وب سایت تاسیس سایت مدرسه و اتصال آن به سامانه تدریس آنلاین(تصویری) و مطالب و اخبار فعالیت های مدرسه به خواست خدا در حال راه اندازی می باشد از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم .