پایه دهم

پایه دهم ریاضی و فیزیک

  

 پایه دهم علوم تجربی

پایه دهم ادبیات وعلوم انسانی

پایه دهم

 

برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین

برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین

برگزاری آزمونهای جامع ماهانه آنلاین در بستر منتا برای تمام پایه ها که به فضل خدا از این پس هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد

تقویت اینترنت

تقویت اینترنت

اقدام به خریداری و راه اندازی دو خط اینترنت در دو طبقه بدون اینترنت و نصب مودم و اکسسپوینت

( تقویت کننده اینترنت) در ایام آغازین ماه مهر بلافاصله پس از معارفه